Galaxias

Galaxias Solutions Ontkenning

1. Aanvaarding van onze Voorwaarden

Door de Galaxias Solutions website te bezoeken, lezen doorbladeren of anderzijds gebruik te maken van enige van onze diensten of informatie aangemaakt, verzameld, samengesteld of verstuurd naar Galaxias Solutions, aanvaardt je onderworpen en gebonden te zijn aan de Voorwaarden van de diensten. Indien je niet gebonden wenst te zijn aan onze Voorwaarden is je enige mogelijkheid onze website niet te bezoeken of bekijken of anderzijds de diensten van Galaxias Solutions niet te gebruiken. Je begrijpt, aanvaardt en erkent dat deze Voorwaarden een wettelijk onderdeel binnende overeenkomst vormen tussen jou en Galaxias Solutions, en dat jouw gebruik van Galaxias Solutions de volledige aanvaarding van dit akkoord inhoudt.

2. Levering van Diensten

Je gaat akkoord en erkent dat Galaxias Solutions gemachtigd is elk van zijn diensten te wijzigen, verbeteren of te stoppen naar eigen goeddunken en zonder waarschuwing aan jou, zelfs als het betekent dat je verhindert bent verder informatie te raadplegen die door die diensten werd aangeboden. Verder aanvaard en erken je dat Galaxias Solutions gemachtigd is diensten aan te bieden via dochterbedrijven en geaffilieerde bedrijven.

3. Eigendomsrechten

Je erkent en aanvaard dat Galaxias Solutions eigen en vertrouwelijke informatie kan bezitten waaronder handelsmerken, dienstmerken en patenten die beschermd zijn door wetten op intellectuele eigendom en internationale verdragen. Galaxias Solutions geeft je toelating om de inhoud te bekijken en een enkele kopie te maken van stukken inhoud voor offline, persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Onze inhoud kan niet verkocht, gereproduceerd, of verdeeld worden zonder onze schriftelijke toestemming. Handelsmerken van derde partijen, dienstmerken en logos zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Alle rechten niet expliciet toegekend zijn voorbehouden.

4. Verstuurde inhoud

Bij het versturen van inhoud naar Galaxias Solutions geef je onherroepelijk, wereldwijd, royalty-vrije licentie om die inhoud wereldwijd te publiceren, tonen, wijzigen, verdelen en syndiceren. Je bevestigt en garandeert dat je de nodige rechten hebt om deze licentie toe te kennen aan Galaxias Solutions.

5. Beëindiging van Overeenkomst

De voorwaarden in deze overeenkomst blijven van toepassingen zonder onderbreking tot beëindiging door een van beide partijen door middel van een schriftelijke kennisgeving op eender welk moment voor elke reden. Voorwaarden die moeten blijven doorlopen worden niet beinvloed door beëindiging van deze overeenkomst.

6. Disclaimer van Garanties

Je begrijpt en aanvaardt dat het gebruik van Galaxias Solutions volledig op je eigen risiko is en dat onze diensten aangeboden worden Zoals Aangeboden en Zoals Beschikbaar. Galaxias Solutions geeft geen expliciete of impliciete garanties, veronderstellingen of representaties van welke aard dan ook voor de uitbating van de Galaxias Solutions website, informatie, inhoud, materiaal, of producten. Dit omvat, maar beperkt zich niet tot, impliciete handelsgaranties en geschiktheid voor specifiek gebruik en niet-plagiaat, en garanties dat toegang tot of gebruik of de dienst niet-onderbroken of fout-vrij zal zijn, of dat defecten gecorrigeerd zullen worden.

7. Beperking van Verantwoordelijkheid

Je begrijpt en aanvaardt dat Galaxias Solutions en alle dochterbedrijven of geaffilieerde bedrijven in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor directe, indirecte, toevallige of zichtbare schade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, derving van winst, onderbreking van de business, reputatie of good-will, verlies van programma's of informatie of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de diensten, of informatie, of elke permanent of tijdelijk stoppen van de dienst of toegang tot informatie, of het wissen of corrumperen van enige inhoud of informatie, of falen om inhoud te stockeren. Deze beperking is van toepassing indien Galaxias Solutions wel of niet geadviseerd werd of op de hoogte moet zijn of niet van de mogelijkheid van dergelijke schade. In jurisdicties waar het beperken of uitsluiten van verantwoordelijkheid voor gevolg- of toevallige schade niet toegestaan is, wordt de aansprakelijkheid van Galaxias Solutions beperkt tot wat wettelijk toegelaten wordt.

8. Externe inhoud

Galaxias Solutions kan hyperlinks invoegen naar inhoud van derden, reclame of websites. Je erkent en aanvaardt dat Galaxias Solutions niet verantwoordelijk is noch garant kan staan voor advertenties, producten of middelen ter beschikking gesteld door dergelijke partijen of websites.

9. Rechtspraak

Je begrijpt en aanvaardt expliciet je te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve rechtspraak van de rechtbanken van het land, staat, provincie of grondgebied zoals bepaald door Galaxias Solutions om eender welke wettelijke materie te behandelen die voortvloeit uit deze overeenkomst of die gerelateerd is aan je gebruik van Galaxias Solutions. Indien de toepasselijke rechtbank zich uitspreekt dat artikels van deze overeenkomst ongeldig zijn, dan zal dat artikel verwijderd worden van deze Voorwaarden en blijven alle andere bepalingen van kracht.

10. Volledige overeenkomst

Je begrijpt en aanvaardt dat bovenstaande Voorwaarden de volledige overeenkomst vormen tussen jou en Galaxias Solutions. Je kan onderworpen worden aan bijkomende Voorwaarden bij het gebruik, aankoop of toegang van andere diensten, geaffilieerde diensten of inhoud en materiaal van derde partijen.

11. Wijzigingen aan de Voorwaarden

Galaxias Solutions behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden nu en dan te wijzigen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaandelijke verwittiging. Wijzigingen aan de Voorwaarden zijn van kracht op de datum van publicatie en je verder gebruik van Galaxias Solutions na de wijzigingen aan de Voorwaarden betekent de aanvaarding dat je eraan gebonden bent.